ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ ပန္းပြဲေတာ္ကို လာမည့္ ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႔ကစၿပီးေတာ့ ၁လၾကာ က်င္းပမည္

News

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ ပန္းပြဲေတာ္ကို လာမည့္ ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႔ကစၿပီးေတာ့ ၁လၾကာ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ကိုဗစ္နဲ႔ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနေၾကာင့္ ၂ ႏွစ္က်င္းပျခင္းမရွိခဲ့တဲ့ ျပင္ဦးလြင္ ပန္းပြဲေတာ္ကို ယခု ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္ကေန ၂၀၂၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၁၅ ရက္ေန႔အထိ ျပင္ဦးလြင္ အမ်ိဳးသားကန္ေတာ္ႀကီး ဥယ်ာဥ္တြင္ က်င္းပသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ယခုႏွစ္ ပန္းပြဲေတာ္တြင္ ႏိုင္ငံတကာမွ ႏိုင္ငံျခားပန္းမ်ိဳးစိတ္မ်ား၊ ျမန္မာျပည္ေနရာ ေဒသအသီးသီးမွ ပန္းမ်ိဳးစိတ္မ်ား၊ ရွားပါးဖိုးတန္ ပန္းမ်ိဳးစိတ္မ်ားကို ခင္းက်င္းျပသ သြားမယ္လို႔ဆိုပါတယ္။

ယင္းအျပင္ ေဈးေရာင္းပြဲေတာ္မ်ား၊ ေဒသထြက္စားေသာက္ကုန္မ်ား ႏွင့္ အဝတ္အထည္ မ်ားကို ေရာင္းခ်ေပးသြားမွာျဖစ္သလိုေဖ်ာ္ေျဖေရးအေနျဖင့္ စတိတ္ရႈိးပြဲကို ထည့္သြင္း စီစဥ္ေပးထားပါတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ားအတြက္ ေပ်ာ္႐ႊင္စိတ္ခ်မ္းေျမ့စြာ လည္ပတ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ လုံၿခဳံေရး အစီအမံမ်ားကိုလည္း အထူးအေလးေပး ဂ႐ုစိုက္ စီစဥ္ေပးထားပါ တယ္ဆိုၿပီး ေတာ့ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

ေဇာ္ဂ်ီ ေဖာင့္ ျဖင့္ ေအာက္မွာ ဆက္လက္ ဖတ္ရႈ အားေပး နိူင္ ပါသည္ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ ပန္းပြဲေတာ္ကို လာမည့္ ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႕ကစၿပီးေတာ့ ၁လၾကာ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ကိုဗစ္နဲ႕ နိုင္ငံေရး အေျခအေနေၾကာင့္ ၂ ႏွစ္က်င္းပျခင္းမရွိခဲ့တဲ့ ျပင္ဦးလြင္ ပန္းပြဲေတာ္ကို ယခု ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္ကေန ၂၀၂၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၁၅ ရက္ေန႕အထိ ျပင္ဦးလြင္ အမ်ိဳးသားကန္ေတာ္ႀကီး ဥယ်ာဥ္တြင္ က်င္းပသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ယခုႏွစ္ ပန္းပြဲေတာ္တြင္ နိုင္ငံတကာမွ နိုင္ငံျခားပန္းမ်ိဳးစိတ္မ်ား၊ ျမန္မာျပည္ေနရာ ေဒသအသီးသီးမွ ပန္းမ်ိဳးစိတ္မ်ား၊ ရွားပါးဖိုးတန္ ပန္းမ်ိဳးစိတ္မ်ားကို ခင္းက်င္းျပသ သြားမယ္လို႔ဆိုပါတယ္။

ယင္းအျပင္ ေဈးေရာင္းပြဲေတာ္မ်ား၊ ေဒသထြက္စားေသာက္ကုန္မ်ား ႏွင့္ အဝတ္အထည္ မ်ားကို ေရာင္းခ်ေပးသြားမွာျဖစ္သလိုေဖ်ာ္ေျဖေရးအေနျဖင့္ စတိတ္ရွိုးပြဲကို ထည့္သြင္း စီစဥ္ေပးထားပါတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ားအတြက္ ေပ်ာ္႐ႊင္စိတ္ခ်မ္းေျမ့စြာ လည္ပတ္နိုင္ဖို႔အတြက္ လုံၿခဳံေရး အစီအမံမ်ားကိုလည္း အထူးအေလးေပး ဂ႐ုစိုက္ စီစဥ္ေပးထားပါ တယ္ဆိုၿပီး ေတာ့ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

Credit

Leave a Reply

Your email address will not be published.