လက်စ-ားပြန်ချေရမယ့် စ-စ်ကောင်စီ ပိုင်းလော့ ၁၅ ဦးကို အတိအကျထုတ်ပြန်

News

လက်စ-ားပြန်ချေရမယ့် စစ်ကောင်စီ ပိုင်းလော့ ၁၅ ဦးကို အတိအကျထုတ်ပြန်

ကိုယ်ပိုင်အမှတ် အဆင့် အမည် နေရပ်လိပ်စာ အပြည့်အစုံနဲ့ ရန်ကုန်အခြေစိုက် စစ်ကောင်စီ လေတပ်မှ ပြည်သူကို ဗုံးကျဲ သ-တ်ဖြတ်နေကြသည့် ရဟတ်ယာဉ်နှင့်တိုက်လေယာဉ်ပိုင်းလော့ ၁၅ ဦး

အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီး ပြည်သူကို စာနာမှု မရှိ သ-တ်ဖြတ် ဗုံးကျဲနေသော စစ်ကောင်စီ လေတပ် (ရန်ကုန်)မှ

ရဟတ်ယာဉ်နှင့်တိုက်လေယာဉ်မောင်းသူ ပိုင်းလော့ ၁၅ ဦးအမည်စာရင်းကို ပထမအကြိမ် Operation Spitfire က အောက်တိုဘာ ၈ ရက်နေ့ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။

ယခု အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်နေ့ တွင် ရန်ကုန်အခြေစိုက် လေတပ်ပိုင်းလော့ ၁၅ ဦး၏ အမည်စာရင်းများကို ဒုတိယအကြိမ် ထပ်မံ ထုတ်ပြန်ပါသည်။

ရန်ကုန်အခြေစိုက် စစ်ကောင်စီ လေတပ်မှ ပြည်သူကို ဗုံးကျဲ သတ်ဖြတ်နေကြသည့် ရဟတ်ယာဉ်နှင့်တိုက်လေယာဉ်ပိုင်းလော့ ၁၅ ဦး

By Operation Spitfire

စဉ် ကိုယ်ပိုင်အမှတ် အဆင့် အမည် နေရပ်လိပ်စာ

၁ လေ၄၄၇၈ ဗ မျိုးလွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်(အနောက်ပိုင်း)ခရိုင်၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ၊မရမ်းကုန်းမြို့ အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်စိန်းပန်းမြိုင်၊ကိုးမိုင်၊မြသီတာလမ်း၊ အမှတ်(၂၁၄)

၂ လေ၂၄၆၆ ဒုမှူးကြီး ကျော်ကျော်ထွန်း အမှတ်(၄၂၉)၊သန္တာ(၅)လမ်း၊(စ)ရပ်ကွက်၊မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။

၃ လေ၂၆၂၁ ဒုမှူးကြီး ထက်နောင်တင့် ၂၀(ထ/အေ)၊ မဉ္ဇူလမ်း၊ ပါရမီ၊ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်(မြောက်ပိုင်း)ခရိုင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။

၄ လေ၄၄၁၅ ဗ စိုးလွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်(မြောက်ပိုင်း)ခရိုင်၊မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် ၊မင်္ဂလာဒုံမြို့ ၊အနန်းပင်ရပ်ကွက်

၅ လေ၄၄၇၆ ဗ ထွန်းထွန်းဦး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်(အနောက်ပိုင်း)ခရိုင်၊ကမာရွတ်မြို့နယ် ၊ကမာရွတ်မြို့ အမှတ်(၉)ရပ်ကွက်၊ အဓိပတိလမ်း၊င-၁

၆ လေ၄၄၇၇ ဗ ထင်အောင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်(မြောက်ပိုင်း)ခရိုင်၊မှော်ဘီမြို့နယ် ၊မှော်ဘီမြို့ ၊ဆတ်သွားတော

၇ လေ၄၃၉၃ ဗ ဝင်းနုဝေ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်(အနောက်ပိုင်း)ခရိုင်၊လှိုင်မြို့နယ် ၊လှိုင်မြို့ ၊အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ သီရိ(၃)လမ်း၊အမှတ်(၄၇၆)

၈ လေ၄၂၄၆ ဗက ကျော်သီဟ အမှတ်(၄၂)(၈၁)၊သီတာလမ်း၊အပိုင်း(၈)၊ပေါက်ကုန်း၊မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။

၉ လေ၃၅၆၁ ဗက ရဲသွေး တိုက်(၂၃)၊အခန်း(၁၀၂)၊ဘီ(၁၀)လမ်း၊ယုဇနဥယျာဉ်မြို့တော်၊ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်

၁၀ လေ၃၇၀၉ ဗက ဘုန်းခန့်ကျော် အမှတ်(၄/က)၊သီရိလမ်း၊စမ်းကြီးဝရပ်ကွက်၊မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်း

၁၁ လေ၃၃၂၃ ဗက ကိုကိုလွင် အမှတ်-၄၄၊မြလမ်း၊ကျိုက္ကဆံရပ်ကွက်၊ဗဟန်းမြို့၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။

၁၂ လေ၃၅၆၃ ဗက ဇော်လတ် အမှတ်(၂၁၁/က)၊ခွာညိုလမ်း၊(၁၈)ရပ်ကွက်၊ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်းမြို့နယ်။

၁၃ လေ၃၇၂၀ ဗက ဇော်ဇော်အောင် အမှတ်(၁၅၀၅)၊သုဓနုလမ်း၊(၅၅)ရပ်ကွက်၊၊တောင်ဒဂုံမြို့နယ်။

၁၄ လေ၃၂၅၀ ဗက ကျော်ဇောဟိန်း တိုက်(၁)အခန်း(၁)ချင်းတွင်းလမ်း၊တောင်ဒဂုံစက်မှုဇုံ(၂)၊ရန်ကုန်မြို့။

၁၅ လေ၃၈၃၂ ဗက နိုင်ညီညီထွန်း မ/၂၄၇-၂၆၉၊တိုက်(A)၊အခန်း(၆၀၅)၊ရွှေဂုံတိုင်လမ်း၊အလယ်ရွှေဂုံတိုင်ရပ်ကွက်၊ဗဟန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်း။

ကိုယ်ပိုင်အမှတ် အဆင့် အမည် နေရပ်လိပ်စာ အပြည့်အစုံနဲ့ ရန်ကုန်အခြေစိုက် စစ်ကောင်စီ လေတပ်မှ ပြည်သူကို ဗုံးကျဲ သ-တ်ဖြတ်နေကြသည့် ရဟတ်ယာဉ်နှင့်တိုက်လေယာဉ်ပိုင်းလော့ ၁၅ ဦး

အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီး ပြည်သူကို စာနာမှု မရှိ သ-တ်ဖြတ် ဗုံးကျဲနေသော စစ်ကောင်စီ လေတပ် (ရန်ကုန်)မှ

ရဟတ်ယာဉ်နှင့်တိုက်လေယာဉ်မောင်းသူ ပိုင်းလော့ ၁၅ ဦးအမည်စာရင်းကို ပထမအကြိမ် Operation Spitfire က အောက်တိုဘာ ၈ ရက်နေ့ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။

ယခု အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်နေ့ တွင် ရန်ကုန်အခြေစိုက် လေတပ်ပိုင်းလော့ ၁၅ ဦး၏ အမည်စာရင်းများကို ဒုတိယအကြိမ် ထပ်မံ ထုတ်ပြန်ပါသည်။

Source – By Operation Spitfire

Zawgyi Version ဖြင့်ဖတ်ရန်

လက်စ-ားပြန်ချေရမယ့် စစ်ကောင်စီ ပိုင်းလော့ ၁၅ ဦးကို အတိအကျထုတ်ပြန်

ကိုယ်ပိုင်အမှတ် အဆင့် အမည် နေရပ်လိပ်စာ အပြည့်အစုံနဲ့ ရန်ကုန်အခြေစိုက် စစ်ကောင်စီ လေတပ်မှ ပြည်သူကို ဗုံးကျဲ သ-တ်ဖြတ်နေကြသည့် ရဟတ်ယာဉ်နှင့်တိုက်လေယာဉ်ပိုင်းလော့ ၁၅ ဦး

အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီး ပြည်သူကို စာနာမှု မရှိ သ-တ်ဖြတ် ဗုံးကျဲနေသော စစ်ကောင်စီ လေတပ် (ရန်ကုန်)မှ

ရဟတ်ယာဉ်နှင့်တိုက်လေယာဉ်မောင်းသူ ပိုင်းလော့ ၁၅ ဦးအမည်စာရင်းကို ပထမအကြိမ် Operation Spitfire က အောက်တိုဘာ ၈ ရက်နေ့ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။

ယခု အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်နေ့ တွင် ရန်ကုန်အခြေစိုက် လေတပ်ပိုင်းလော့ ၁၅ ဦး၏ အမည်စာရင်းများကို ဒုတိယအကြိမ် ထပ်မံ ထုတ်ပြန်ပါသည်။

ရန်ကုန်အခြေစိုက် စစ်ကောင်စီ လေတပ်မှ ပြည်သူကို ဗုံးကျဲ သတ်ဖြတ်နေကြသည့် ရဟတ်ယာဉ်နှင့်တိုက်လေယာဉ်ပိုင်းလော့ ၁၅ ဦး

By Operation Spitfire

စဉ် ကိုယ်ပိုင်အမှတ် အဆင့် အမည် နေရပ်လိပ်စာ

၁ လေ၄၄၇၈ ဗ မျိုးလွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်(အနောက်ပိုင်း)ခရိုင်၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ၊မရမ်းကုန်းမြို့ အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်စိန်းပန်းမြိုင်၊ကိုးမိုင်၊မြသီတာလမ်း၊ အမှတ်(၂၁၄)

၂ လေ၂၄၆၆ ဒုမှူးကြီး ကျော်ကျော်ထွန်း အမှတ်(၄၂၉)၊သန္တာ(၅)လမ်း၊(စ)ရပ်ကွက်၊မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။

၃ လေ၂၆၂၁ ဒုမှူးကြီး ထက်နောင်တင့် ၂၀(ထ/အေ)၊ မဉ္ဇူလမ်း၊ ပါရမီ၊ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်(မြောက်ပိုင်း)ခရိုင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။

၄ လေ၄၄၁၅ ဗ စိုးလွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်(မြောက်ပိုင်း)ခရိုင်၊မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် ၊မင်္ဂလာဒုံမြို့ ၊အနန်းပင်ရပ်ကွက်

၅ လေ၄၄၇၆ ဗ ထွန်းထွန်းဦး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်(အနောက်ပိုင်း)ခရိုင်၊ကမာရွတ်မြို့နယ် ၊ကမာရွတ်မြို့ အမှတ်(၉)ရပ်ကွက်၊ အဓိပတိလမ်း၊င-၁

၆ လေ၄၄၇၇ ဗ ထင်အောင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်(မြောက်ပိုင်း)ခရိုင်၊မှော်ဘီမြို့နယ် ၊မှော်ဘီမြို့ ၊ဆတ်သွားတော

၇ လေ၄၃၉၃ ဗ ဝင်းနုဝေ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်(အနောက်ပိုင်း)ခရိုင်၊လှိုင်မြို့နယ် ၊လှိုင်မြို့ ၊အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ သီရိ(၃)လမ်း၊အမှတ်(၄၇၆)

၈ လေ၄၂၄၆ ဗက ကျော်သီဟ အမှတ်(၄၂)(၈၁)၊သီတာလမ်း၊အပိုင်း(၈)၊ပေါက်ကုန်း၊မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။

၉ လေ၃၅၆၁ ဗက ရဲသွေး တိုက်(၂၃)၊အခန်း(၁၀၂)၊ဘီ(၁၀)လမ်း၊ယုဇနဥယျာဉ်မြို့တော်၊ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်

၁၀ လေ၃၇၀၉ ဗက ဘုန်းခန့်ကျော် အမှတ်(၄/က)၊သီရိလမ်း၊စမ်းကြီးဝရပ်ကွက်၊မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်း

၁၁ လေ၃၃၂၃ ဗက ကိုကိုလွင် အမှတ်-၄၄၊မြလမ်း၊ကျိုက္ကဆံရပ်ကွက်၊ဗဟန်းမြို့၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။

၁၂ လေ၃၅၆၃ ဗက ဇော်လတ် အမှတ်(၂၁၁/က)၊ခွာညိုလမ်း၊(၁၈)ရပ်ကွက်၊ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်းမြို့နယ်။

၁၃ လေ၃၇၂၀ ဗက ဇော်ဇော်အောင် အမှတ်(၁၅၀၅)၊သုဓနုလမ်း၊(၅၅)ရပ်ကွက်၊၊တောင်ဒဂုံမြို့နယ်။

၁၄ လေ၃၂၅၀ ဗက ကျော်ဇောဟိန်း တိုက်(၁)အခန်း(၁)ချင်းတွင်းလမ်း၊တောင်ဒဂုံစက်မှုဇုံ(၂)၊ရန်ကုန်မြို့။

၁၅ လေ၃၈၃၂ ဗက နိုင်ညီညီထွန်း မ/၂၄၇-၂၆၉၊တိုက်(A)၊အခန်း(၆၀၅)၊ရွှေဂုံတိုင်လမ်း၊အလယ်ရွှေဂုံတိုင်ရပ်ကွက်၊ဗဟန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်း။

ကိုယ်ပိုင်အမှတ် အဆင့် အမည် နေရပ်လိပ်စာ အပြည့်အစုံနဲ့ ရန်ကုန်အခြေစိုက် စစ်ကောင်စီ လေတပ်မှ ပြည်သူကို ဗုံးကျဲ သ-တ်ဖြတ်နေကြသည့် ရဟတ်ယာဉ်နှင့်တိုက်လေယာဉ်ပိုင်းလော့ ၁၅ ဦး

အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီး ပြည်သူကို စာနာမှု မရှိ သ-တ်ဖြတ် ဗုံးကျဲနေသော စစ်ကောင်စီ လေတပ် (ရန်ကုန်)မှ

ရဟတ်ယာဉ်နှင့်တိုက်လေယာဉ်မောင်းသူ ပိုင်းလော့ ၁၅ ဦးအမည်စာရင်းကို ပထမအကြိမ် Operation Spitfire က အောက်တိုဘာ ၈ ရက်နေ့ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။

ယခု အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်နေ့ တွင် ရန်ကုန်အခြေစိုက် လေတပ်ပိုင်းလော့ ၁၅ ဦး၏ အမည်စာရင်းများကို ဒုတိယအကြိမ် ထပ်မံ ထုတ်ပြန်ပါသည်။

Source – By Operation Spitfire

Credit

Leave a Reply

Your email address will not be published.