စစ်ကိုင်းတိုင်းတစ်တိုင်းလုံး ကြေညာပြီ

News

စစ်ကိုင်းတိုင်းရွိ စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ အုပ်ျခုပ်ရေးမှူးျမား ခကြ်ချင်းနုတ်ထွက်ရန် သတိပေး၊ တိုင်း၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ၊ ရပ်ကွက်အဆင့်ဆင့် အေရးယူမည်ဟု လွွတ်တော်ကိုယ်စား လွယ် ဒေါက်တာနိုင်အောင်ပြောဆို

ရန်ကုန်၊ ဇူလိုင် ၁၆

စစ်ကိုင်းတိုင်းတစ်တိုင်းလုံးရွိ စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ အုပ်ျခုပ်ရေးမှူးျမား အားလုံး ခကြ်ချင်းနုတ်ထွက်ကြရန် အမြိုးသားညီညှတ်ရေးအစိုးရ NUG ၊ ကာ ကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့သတိပေးထားကြောင်း စစ် ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွွတ်တော်ကိုယ်စားလွယ် ဒေါက်တာနိုင်အောင်က ရန်ကုန်ခေတ်သစ်သတင်းဌာနထံပြောဆိုသည်။

ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်နေ့တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်း ၊ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့က စစ်ကောင် စီလက်အောက်ခံ အုပ်ျခုပ်ရေးမှူးျမား နုတ်ထွက်ကြရန် သတိပေးခြင်းဖြစ်ပြီး ၁၀ ရက်အတွင်း နုတ်ထွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အကယ်၍ မနုတ်ထွက်ပါက ပြည်သူ့အသက်၊ အိုးအိမ်၊ စည်းစိမ်ကို နွောင့်ယွက် ဖကြ်ဆီးသူျမားဟု မွတ် ယူလကြ် အကြမ်းဖက်တိုက်ဖကြ်ရေး ဥပေဒ အပါအဝင် တည်ဆဲဥပဒျေမားနွင့်အညီ ပြင်းထန်စွာ အေရးယူမည်ဟု စစ်ကိုင်းတိုင်း ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့က သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။

“တိုင်းအနေနဲ့ ခရိုင်အဆင့်ဆင့်ကို ဆင့်ကဲ့ဆင့်ကဲ ကြေငြာခကြ်ထုတ်ပြန်ပြီး ခရိုင်အဆင့်ကေန မြို့နယ်အဆင့် ရပ်ကြေးအဆင့်ဆင့်ကို ထပ်မံ ထုတ်ပြန် ကြေညာပြီး အေရးယူမှုတွေနဲ့ လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မွာဖြစ်တဲ့အတွက် စစ်ကိုင်း တိုင်းတတိုင်းလုံး လွမ်းခြုံနိုင်ပါလိမ့်မယ်ျဗ” ဟု စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး လွတ်တော်ကိုယ်စားလွယ် ဒေါက်တာနိုင်အောင်က ပြောဆိုသည်။

လက်ရွိတွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းအတွင်း ခရိုင်ျမားတွင် စစ်တပ်လက်အောက်ခံ မြို့ နယ်၊ ရပ်ကွက် အုပ်ျခုပ်ရေးအဖွဲ့ျမား တာဝန်မွ နုတ်ထွက်ကြရန် သတိပေးခကြ်ျမား တောက်လြှောက်ဆိုသလိုထုတ်ပြန်လကြ်ရွိနေသည်။

စစ်ကိုင်းတိုင်းရွိ စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ အုပ်ျခုပ်ရေးမှူးျမား ခကြ်ချင်းနုတ်ထွက်ရန် သတိပေး၊ တိုင်း၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ၊ ရပ်ကွက်အဆင့်ဆင့် အေရးယူမည်ဟု လွွတ်တော်ကိုယ်စား လွယ် ဒေါက်တာနိုင်အောင်ပြောဆို

ရန်ကုန်၊ ဇူလိုင် ၁၆

စစ်ကိုင်းတိုင်းတစ်တိုင်းလုံးရွိ စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ အုပ်ျခုပ်ရေးမှူးျမား အားလုံး ခကြ်ချင်းနုတ်ထွက်ကြရန် အမြိုးသားညီညှတ်ရေးအစိုးရ NUG ၊ ကာ ကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့သတိပေးထားကြောင်း စစ် ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွွတ်တော်ကိုယ်စားလွယ် ဒေါက်တာနိုင်အောင်က ရန်ကုန်ခေတ်သစ်သတင်းဌာနထံပြောဆိုသည်။

ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်နေ့တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်း ၊ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့က စစ်ကောင် စီလက်အောက်ခံ အုပ်ျခုပ်ရေးမှူးျမား နုတ်ထွက်ကြရန် သတိပေးခြင်းဖြစ်ပြီး ၁၀ ရက်အတွင်း နုတ်ထွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အကယ်၍ မနုတ်ထွက်ပါက ပြည်သူ့အသက်၊ အိုးအိမ်၊ စည်းစိမ်ကို နွောင့်ယွက် ဖကြ်ဆီးသူျမားဟု မွတ် ယူလကြ် အကြမ်းဖက်တိုက်ဖကြ်ရေး ဥပေဒ အပါအဝင် တည်ဆဲဥပဒျေမားနွင့်အညီ ပြင်းထန်စွာ အေရးယူမည်ဟု စစ်ကိုင်းတိုင်း ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့က သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။

“တိုင်းအနေနဲ့ ခရိုင်အဆင့်ဆင့်ကို ဆင့်ကဲ့ဆင့်ကဲ ကြေငြာခကြ်ထုတ်ပြန်ပြီး ခရိုင်အဆင့်ကေန မြို့နယ်အဆင့် ရပ်ကြေးအဆင့်ဆင့်ကို ထပ်မံ ထုတ်ပြန် ကြေညာပြီး အေရးယူမှုတွေနဲ့ လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မွာဖြစ်တဲ့အတွက် စစ်ကိုင်း တိုင်းတတိုင်းလုံး လွမ်းခြုံနိုင်ပါလိမ့်မယ်ျဗ” ဟု စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး လွတ်တော်ကိုယ်စားလွယ် ဒေါက်တာနိုင်အောင်က ပြောဆိုသည်။

လက်ရွိတွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းအတွင်း ခရိုင်ျမားတွင် စစ်တပ်လက်အောက်ခံ မြို့ နယ်၊ ရပ်ကွက် အုပ်ျခုပ်ရေးအဖွဲ့ျမား တာဝန်မွ နုတ်ထွက်ကြရန် သတိပေးခကြ်ျမား တောက်လြှောက်ဆိုသလိုထုတ်ပြန်လကြ်ရွိနေသည်။

Credit

Leave a Reply

Your email address will not be published.