ဇူလိုင္လ ( ၁၁) ရက္ေန႔မွာ ေႂကြလြင့္သြားခဲ့တဲ့ စူပါစတား မင္းႀကီး ႏွစ္ေယာက္အတြက္ ရည္စူးၿပီး ေကာင္းမႈကုသုိလ္ လုပ္ခဲ့တဲ့ သားညီ …Seemore

News

ဇူလိုင္လ ( ၁၁) ရက္ေန႔မွာ ေႂကြလြင့္သြားခဲ့တဲ့ စူပါစတား မင္းႀကီး ႏွစ္ေယာက္အတြက္ ရည္စူးၿပီး ေကာင္းမႈကုသုိလ္ လုပ္ခဲ့တဲ့ သားညီ …

Open photo

Open photo

Crd

Leave a Reply

Your email address will not be published.