လိမ်ချင်တာလည်း ပြာလို့ ညံ့လိုက်တာလည်း ချာလို့

News

စကစကကောင်တွေက လူကမွေးလာတာ မဟုတ်ဘူး။ လေဥ ဥလာတာပဲ ဖြစ်ရမယ်။

လူက မွေးရင် ကိုးလလွယ် ဆယ်လဖွားလောက်က နားလည်ရမှာပဲ။ ဒီနေ့လုပ်ရင် ဒီနေ့ရတဲ့ ရွှေဘုံသာလမ်း မျက်မှန်ဆိုင်တွေ အထာနဲ့။

မနေ့တနေ့ကပဲ အလင်းဝင်ပါ ကြေညာ

ဒီနေ့ပဲ အလင်းဝင် အခမ်းအနားတွေ ထလုပ်။

PDF တွေက တကယ်အလင်းဝင်ပါမယ်ဆိုရင်တောင် တောထဲကနေ ဒီအချိန်နဲ့ ပြန်မရောက်ဘူး။

လိမ်ချင်တာလည်း ပြာလို့

ညံ့လိုက်တာလည်း ချာလို့။

?ပန်ဆယ်လို

စကစကကောင်တွေက လူကမွေးလာတာ မဟုတ်ဘူး။ လေဥ ဥလာတာပဲ ဖြစ်ရမယ်။

လူက မွေးရင် ကိုးလလွယ် ဆယ်လဖွားလောက်က နားလည်ရမှာပဲ။ ဒီနေ့လုပ်ရင် ဒီနေ့ရတဲ့ ရွှေဘုံသာလမ်း မျက်မှန်ဆိုင်တွေ အထာနဲ့။

မနေ့တနေ့ကပဲ အလင်းဝင်ပါ ကြေညာ

ဒီနေ့ပဲ အလင်းဝင် အခမ်းအနားတွေ ထလုပ်။

PDF တွေက တကယ်အလင်းဝင်ပါမယ်ဆိုရင်တောင် တောထဲကနေ ဒီအချိန်နဲ့ ပြန်မရောက်ဘူး။

လိမ်ချင်တာလည်း ပြာလို့

ညံ့လိုက်တာလည်း ချာလို့။

?ပန်ဆယ်လို

စကစကကောင်တွေက လူကမွေးလာတာ မဟုတ်ဘူး။ လေဥ ဥလာတာပဲ ဖြစ်ရမယ်။

လူက မွေးရင် ကိုးလလွယ် ဆယ်လဖွားလောက်က နားလည်ရမှာပဲ။ ဒီနေ့လုပ်ရင် ဒီနေ့ရတဲ့ ရွှေဘုံသာလမ်း မျက်မှန်ဆိုင်တွေ အထာနဲ့။

မနေ့တနေ့ကပဲ အလင်းဝင်ပါ ကြေညာ

ဒီနေ့ပဲ အလင်းဝင် အခမ်းအနားတွေ ထလုပ်။

PDF တွေက တကယ်အလင်းဝင်ပါမယ်ဆိုရင်တောင် တောထဲကနေ ဒီအချိန်နဲ့ ပြန်မရောက်ဘူး။

လိမ်ချင်တာလည်း ပြာလို့

ညံ့လိုက်တာလည်း ချာလို့။

?ပန်ဆယ်လို

Credit

Leave a Reply

Your email address will not be published.