၂၀၁၈ မှာမိန်းမယူပြီး ၂၀၂၂ မှာလင်ယူတဲ့ ဆရာဝန်အတုကို သက်ဆိုင်ရာက ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေ

News

၂၀၁၈ မှာမိန်းမယူပြီး ၂၀၂၂ မှာလင်ယူတဲ့ ဆရာဝန်အတုကို

သက်ဆိုင်ရာက ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေ

 

ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက အွန်လိုင်းမှာ ဟောစ့်ဖြစ်နေတဲ့ ၂၀၁၈ မှာမိန်းမယူပြီး

၂၀၂၂ မှာ လင်ယူတဲ့ ဆရာဝန်ဟုဆိုသူမှာ ဆရာဝန် အတုသာ ဖြစ်ကြောင်း

စစ်ဆေးတွေ့ရှိရသဖြင့် သက်ဆိုင်ရာက ဒီကနေ့မှာ ဖမ်းဆီး အရေးယူလိုက်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။

၂၀၁၈ မှာမိန်းမယူပြီး ၂၀၂၂ မှာလင်ယူတဲ့ ဆရာဝန်အတုကို

သက်ဆိုင်ရာက ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေ

ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက အွန်လိုင်းမှာ ဟောစ့်ဖြစ်နေတဲ့ ၂၀၁၈ မှာမိန်းမယူပြီး

၂၀၂၂ မှာ လင်ယူတဲ့ ဆရာဝန်ဟုဆိုသူမှာ ဆရာဝန် အတုသာ ဖြစ်ကြောင်း

စစ်ဆေးတွေ့ရှိရသဖြင့် သက်ဆိုင်ရာက ဒီကနေ့မှာ ဖမ်းဆီး အရေးယူလိုက်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။

Credit

Leave a Reply

Your email address will not be published.