အူဝဲနဲ့ အရမ်းတူလို့ ပြေတီဦးရှေ့တောင်ဖြတ်မလျှောက်ရဲ ဘူးဆိုတဲ့ ကောင်မလေး

Cele News

အပြည့် အစုံကို အောက်တွင် ရုပ်သံဖိုင် ဖော်ပြထား ပါသည် ။

ခရက်ဒစ် ဗွီဒီယို

အူဝဲ နဲ့ အ ရမ်း တူ လို့ ပြေတီဦးရှေ့တောင်ဖြတ် မလျှောက်ရဲ ဘူးဆို တဲ့ ကောင်မလေး

အပြည့် အ စုံ ကို အောက် တွင် ရုပ်သံ ဖိုင် ဖော်ပြ ထား ပါ သည် ။

အူဝဲနဲ့ အရမ်းတူလို့ ပြေတီဦးရှေ့တောင်ဖြတ်မလျှောက်ရဲ ဘူးဆိုတဲ့ ကောင်မလေး

အပြည့် အစုံကို အောက်တွင် ရုပ်သံဖိုင် ဖော်ပြထား ပါသည် ။

ခရက်ဒစ် ဗွီဒီယို

အူဝဲ နဲ့ အ ရမ်း တူ လို့ ပြေတီဦးရှေ့တောင်ဖြတ် မလျှောက်ရဲ ဘူးဆို တဲ့ ကောင်မလေး

အပြည့် အ စုံ ကို အောက် တွင် ရုပ်သံ ဖိုင် ဖော်ပြ ထား ပါ သည် ။

Credit

Unicode

အူဝဲနဲ့ အရမ်းတူလို့ ပြေတီဦးရှေ့တောင်ဖြတ်မလျှောက်ရဲ ဘူးဆိုတဲ့ ကောင်မလေး
အပြည့် အစုံကို အောက်တွင် ရုပ်သံဖိုင် ဖော်ပြထား ပါသည် ။

ခရက်ဒစ် ဗွီဒီယို

အူဝဲ နဲ့ အ ရမ်း တူ လို့ ပြေတီဦးရှေ့တောင်ဖြတ် မလျှောက်ရဲ ဘူးဆို တဲ့ ကောင်မလေး

အပြည့် အ စုံ ကို အောက် တွင် ရုပ်သံ ဖိုင် ဖော်ပြ ထား ပါ သည် ။

အူဝဲနဲ့ အရမ်းတူလို့ ပြေတီဦးရှေ့တောင်ဖြတ်မလျှောက်ရဲ ဘူးဆိုတဲ့ ကောင်မလေး

အပြည့် အစုံကို အောက်တွင် ရုပ်သံဖိုင် ဖော်ပြထား ပါသည် ။

ခရက်ဒစ် ဗွီဒီယို

အူဝဲ နဲ့ အ ရမ်း တူ လို့ ပြေတီဦးရှေ့တောင်ဖြတ် မလျှောက်ရဲ ဘူးဆို တဲ့ ကောင်မလေး

အပြည့် အ စုံ ကို အောက် တွင် ရုပ်သံ ဖိုင် ဖော်ပြ ထား ပါ သည် ။

Crd

Leave a Reply

Your email address will not be published.